Uživatel:(nepřihlášen)^přihlásit

Ochrana osobních údajů

Povinně zveřejňované informace podle čl. 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Správcem osobních údajů je Tomáš Pecina, www.pecina.cz, Slezská 1668/56, CZ-12000 Praha 2, datová schránka: whehjsc, e-mail: tomas@pecina.cz, tel. +420-724029083.
Veškeré osobní údaje jsou přebírány z internetových stránek ministerstva spravedlnosti a Nejvyššího správního soudu, a to bez souhlasu subjektu údajů.
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem archivace a dalšího zpřístupnění, žádné jiné operace se s nimi neprovádějí. Právním důvodem zpracování je výkon ústavně garantované veřejné kontroly nad výkonem soudní moci a děje se tak na ochranu práv subjektu údajů a třetích osob.
Zpracovává se jméno a příjmení (přehled soudních jednání), případně též datum narození a adresa (insolvenční rejstřík a archiv úředních desek); dále pak informace získané ze zdrojových databasí, jako např. texty listin vystavených na úředních deskách a řízení, jichž byl subjekt údajů účastníkem, a data všech uskutečněných soudních jednání.
U registrovaných uživatelů se zpracovává jméno, příjmení a e-mailová adresa, kterou uživatel zadal. Pro účely ladění systému se rovněž v ladicím logu po omezenou dobu mohou uchovávat údaje o všech přístupech k těmto stránkám, včetně IP adresy. Tyto záznamy, jsou-li zapisovány, jsou periodicky vymazávány a dále se nearchivují ani jinak nezpracovávají.
Budeme vděčni, upozorníte-li nás na jakékoli nepřesnosti v přebíraných osobních údajích, které, pokud budeme schopni ověřit skutečný stav, bezodkladně opravíme. Rovněž můžete žádat, aby byly vaše osobní údaje odstraněny; této žádosti vyhovíme zpravidla jen v případě, že půjde o informace o již zahlazeném trestním odsouzení, u přestupků pak v případě, že od právní moci rozhodnutí uplynula doba nejméně pěti let. V takovém případě bude třeba, abyste způsobem nevyvolávajícím pochybnosti doložili, že jste skutečně subjektem údajů, o něž se jedná, a jde-li o trestní odsouzení, že bylo pravomocně zahlazeno.
Se stížnostmi a připomínkami se můžete obrátit na správce osobních údajů, na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně přímo na lampárnu v Kájově; v obou posledně jmenovaných institucích vás jistě rádi vyslechnou a s vaším problémem vám pomohou.

Zpět na hlavní stranu

© 2011–19 Tomáš Pecina in Django.
Licensed under GNU GPL3, source code available from GitHub.
Sponsored by SynopsIS Technologies a. s.
Ochrana osobních údajů.